فهرست

آخرین دیدگاه‌ها
  • 0
  • 2
  • 1
  • 10
  • 7
  • 21,226
  • 9,616

کاراکتر های مورد علاقه ی من در هری پاتر پروفسور آلبوس دامبلدور،پروفسور سوروس اسنیپ،سیریوس بلک،روبیوس هاگرید،لونا لاوگود،سدریک دیگوری،لوسیوس مالفوی،خونواده ی ویزلی غیر از جینی ویزلی،ولدمورت،فرد و جرج ویزلی،پروفسور ترلاونی و…هستند از شخصیت هایی که اصلا دوستشان ندارم هری پاتر،هرماینی گرینجر،چو چانگ،جیمز پاتر،آلبوس سوروس پاتر،بلاتریکس لسترنج،جینی ویزلی،پیتر پتی گرو،

سنا طاهری

نوشته‌های مرتبط

عنوان پاپ آپ