سنا طاهری

عینک خودبینی

چند روز پیش چشم هایم را در عینک آفتابی دیدم.با نگاهی پر توقع به چشم هایم نگاه می کردم.برایم سوال پیش آمد که آیا دیگران

بیشتر بخوانید

عنوان پاپ آپ