سنا طاهری

شرحی بر هری پاتر

کاراکتر های مورد علاقه ی من در هری پاتر پروفسور آلبوس دامبلدور،پروفسور سوروس اسنیپ،سیریوس بلک،روبیوس هاگرید،لونا لاوگود،سدریک دیگوری،لوسیوس مالفوی،خونواده ی ویزلی غیر از جینی ویزلی،ولدمورت،فرد

بیشتر بخوانید
سنا طاهری

عینک خودبینی

چند روز پیش چشم هایم را در عینک آفتابی دیدم.با نگاهی پر توقع به چشم هایم نگاه می کردم.برایم سوال پیش آمد که آیا دیگران

بیشتر بخوانید

آغاز نویسندگی

امروز داشتم یک شعر انگلیسی را با خودم مرور میکردم که به جمله ی have you enymore رسیدم. این جمله را ترجمه کردم اما برای

بیشتر بخوانید